Tingvalla IP är en fotbollsarena i Karlstad

Tingvalla IP är en fotbollsarena i Karlstad där IF Karlstad och QBIK är hemmalag.

Arenan har en publikkapacitet på 7 000 personer och underlaget på fotbollsplanen är gräs.